Innovationslån till eQidz

Företaget eQidz har fått Innovationslån på 650 000 från Almi. eQidz har tidigare suttit i CSES inkubator och utvecklar ett underhållande webb- och mobilbaserat rollspel för barn. Syftet är att utbilda barnen i EQ (emotionell intelligens) och fylla ett tomrum på den könsstereotypa spelmarknaden – med humor och utan pekpinnar. – Sedan starten av eQidz…