CSES har blivit medlem i SIX Global Council

CSES och Mötesplats Social Innovation är nu officiellt en del av det internationella SIX Global Council – det styrande rådet för världens främsta nätverk för social innovation. SIX arbetar med att dela global kunskap och erfarenheter för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar. – Vi blev jätteglada när vi fick frågan om medlemskap från SIX…