Nya inkubatorsbolaget Friendy hjälper barn att bättre hantera sina känslor

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Samtidigt säger forskningen att förebyggande insatser i tidig ålder gör skillnad. Friendy är en docka med olika känslouttryck, som hjälper barn att sätta ord på och hantera sina känslor, utveckla självkänsla, empati och impulskontroll. Inom kort blir Friendy en app, barnbok och interaktiv barnteater. Grundare och VD…

Stort intresse för INKUBATOR 55+

INKUBATOR 55+ är ett pilotprojekt finansierat av VINNOVA inom ramen för regeringens satsning på äldre. Projektet är riktat till entreprenörer (55+) som löser ett socialt problem för äldre och drivs av CSES. Intresset för satsningen har varit stort. Vi har nu varit i kontakt med drygt 40 personer från hela landet – med idéer bland…