Pamoja samarbetar med Norges Vel och Husk Power Systems

Alumnibolaget Pamoja har ingått ett samarbetsavtal med den norska organisationen Norges Vel och det indiska teknikbolaget Husk Power Systems för implementation av pilotprojekt inom biomassaenergi utav jordbruksrester på landsbygden i Uganda. Husk är en föregångare inom småskalig hållbar biomassaenergi och har skapat mycket intresse inom branchen tack vare de framgångar de vunnit på den Indiska…