Sex nya företag med lösningar på samhällsproblem har antagits till CSES

Under den senaste månaden har CSES antagit sex nya innovativa företag med lösningar på sociala och miljömässiga samhällsproblem: Allt från hemmaodlingskit för gourmetsvamp som minskar utsläpp av växthusgaser till världens första bemanningsföretag som bemannar hemlösa. – Vi erbjuder kostnadsfritt tidig idérådgivning samt mer omfattande affärsutvecklingsstöd via vår inkubator. Sedan vi startade upp vår verksamhet i…